قرارداد
کارمندان متخصص ما عملکرد بهینه سیکل برودت، شامل نصب و عملکرد محصولات و دستگاه های تبرید را تضمین میکنند. امروزه شرکت های معتبر استفاده از نیروهای متخصص و مجرب را ترجیح می دهند. هم چنین روز به روز با پیشرفت و بهره گیری از دانش مهندسی و تجربه در امر سوپرمارکت ها و فضاهای صنعتی و تجاری به تعداد این متخصصان افزوده می شود.
مهندسی
انتخاب درست یک محصول برودتی با توجه به نیاز مشتری عملکرد صحیح آن را ممکن می سازد.ادکلد برای انتخاب درست محصولات برودتی اطلاعات و دانش مهندسی خود را در صورت نیاز هنگام نصب محصولات به مشتریان خود انتقال داده که با بهره گیری از این تجربه و خدمات مهندسی در تولید و نصب محصولات برودتی خاص به رضایت مشتری هایمان دست یافته ایم. تمامی این محصولات به طور پیوسته از نوآوری در زمینه های بین المللی پیروی می کنند تا در هر زمان بیش از پیش کارآمد بوده و مورد رضایت مشتری باشد.
خدمات
محصولات این شرکت مانند تمام محصولات برودتی دیگر برای عملکرد بدون مشکل و طولانی مدت و هم چنین کاهش هزینه نگه داری، به کنترل و سرویس های دوره ای و منظم نیاز دارند.